Galliershof 22, 5349 BV Oss
Telefoon: 0412 64 91 20

Controle Blusmiddelen

Controle Blusmiddelen

Het Bouwbesluit, de Arbowet en Wet Milieubeheer stellen eisen aan het onderhoud van uw blusmiddelen. Daarnaast vereisen verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten dat u de onderhoudsnorm NEN2559 naleeft.

Eisen aan blusmiddelen

Deze norm schrijft voor dat u uw blusmiddelen jaarlijks moet controleren. Onder blusmiddelen vallen alle brandslanghaspels, poederblussers, schuimblussers, CO2 blussers, vetbrandblusses, bluswagens, blusdekens en droge blusleidingen.

Het is belangrijk dat u deze werkzaamheden laat uitvoeren door een NCP-erkend bedrijf dat werkt conform NEN 2559, NEN-EN 671-3 en NEN 2659. BCO Brandpreventie is beschikt over alle relevante erkenningen en certificaten. Bij het CIBV, de Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid, kunt u opzoeken welke bedrijven beschikken over de juiste certificering: http://cibv.nl/erkende-bedrijven

Controle

BCO voert de volgens NEN2559 verplichte werkzaamheden uit:

  • Elk jaar onderhoud door een REOB gecertificeerd medewerker;
  • Elke vijf jaar uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van de schuimblussers en afpersen van brandslanghaspels;
  • Na tien jaar revisie van schuimblussers en poederblussers;
  • Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats;

Alles in 1

BCO Brandpreventie werkt met een uniek totaalconcept, waarin u alle werkzaamheden op gebied van gebouwbeveiliging kunt onderbrengen. Dit betekent een forse tijd- en kostenbesparing!

  • 1 factuur
  • 1 aanspreekpunt
  • 1 digitale portal waarop alle informatie staat
  • 1 keer overlast voor de medewerkers/bewoners