Galliershof 22, 5349 BV Oss
Telefoon: 0412 64 91 20

Dienst

Controle Keerkleppen

Keerklep Controle

Als eigenaar of beheerder van een leidingwaterinstallatie bent u verantwoordelijk voor een goede aanleg en beheer van uw leidingwaterinstallatie. Die installatie staat immers in contact met het openbare waterleidingnet.

Wat is een keerklep en wat zijn mijn verplichtingen?

Als keerkleppen niet meer werken, kan er verontreinigd water terugstromen in de gehele drinkwaterinstallatie. Het is dus belangrijk dat u ervoor zorgt dat alle keerkleppen hun werking doen. De overheid verplicht een jaarlijkse controle van keerkleppen conform NEN1006.

Controle keerkleppen

BCO Brandpreventie voert de onderstaande werkzaamheden uit tijdens het controleren van een keerklep:

 • Indentificeren van de keerklep;
 • Beoordelen of het juiste type keerklep is toegepast;
 • Controleren of de keerklep op de juiste plaats gemonteerd is;
 • Controleren of de keerklep goed werkt en water niet terug kan stromen in het leidingnet;
 • Indien nodig aanbrengen van eenmalige voorzieningen ten behoeve van de controle;
 • Opstellen van een rapportage.

Om zo efficiënt mogelijk te werken, combineert BCO Brandpreventie de keerkleppencontrole het liefst met de blusmiddelencontrole. Dit resulteert in een directe tijdbesparing (= kostenbesparing)  en minder overlast voor uw medewerkers of bewoners.Wilt u meer weten, of bent u op zoek naar een eerlijk advies? Neem dan gerust contact op. We zijn bereikbaar via info@bcobrandpreventie.nl of 0412-649120.

Controle Blusmiddelen

Controle Blusmiddelen

Het Bouwbesluit, de Arbowet en Wet Milieubeheer stellen eisen aan het onderhoud van uw blusmiddelen. Daarnaast vereisen verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten dat u de onderhoudsnorm NEN2559 naleeft.

Eisen aan blusmiddelen

Deze norm schrijft voor dat u uw blusmiddelen jaarlijks moet controleren. Onder blusmiddelen vallen alle brandslanghaspels, poederblussers, schuimblussers, CO2 blussers, vetbrandblusses, bluswagens, blusdekens en droge blusleidingen.

Het is belangrijk dat u deze werkzaamheden laat uitvoeren door een NCP-erkend bedrijf dat werkt conform NEN 2559, NEN-EN 671-3 en NEN 2659. BCO Brandpreventie is beschikt over alle relevante erkenningen en certificaten. Bij het CIBV, de Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid, kunt u opzoeken welke bedrijven beschikken over de juiste certificering: http://cibv.nl/erkende-bedrijven

Controle

BCO voert de volgens NEN2559 verplichte werkzaamheden uit:

 • Elk jaar onderhoud door een REOB gecertificeerd medewerker;
 • Elke vijf jaar uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van de schuimblussers en afpersen van brandslanghaspels;
 • Na tien jaar revisie van schuimblussers en poederblussers;
 • Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats;

Alles in 1

BCO Brandpreventie werkt met een uniek totaalconcept, waarin u alle werkzaamheden op gebied van gebouwbeveiliging kunt onderbrengen. Dit betekent een forse tijd- en kostenbesparing!

 • 1 factuur
 • 1 aanspreekpunt
 • 1 digitale portal waarop alle informatie staat
 • 1 keer overlast voor de medewerkers/bewoners
Controle Noodverlichting

Noodverlichting

BCO Brandpreventie kenmerkt zich als een slagvaardige en efficiënte organisatie. Maak ook gebruik van ons unieke totaalconcept om te profiteren van één aanspreekpunt, één voordelige factuur en slechts één keer overlast voor uw gebruikers. We voeren al het onderhoud uit dat te maken heeft met veiligheid, zoals:

 • Controle blusmiddelen
 • Controle keerkleppen
 • Noodverlichting
 • Afpersen droge blusleidingen
Controle Droge blusleidingen

Hou uw leidingen in conditie

In hoge gebouwen wordt in de gebruiksvergunning vaak een droge blusleiding voorgeschreven. Het is belangrijk dat deze leidingen in optimale conditie worden gehouden.

Eisen droge blusleidingen

De overheid en brandweer verplichten eigenaren hun droge blusleidingen elke vijf jaar conform NEN1594:2009 te onderhouden. Dit moet gebeuren door een NCP-erkend bedrijf, zoals BCO Brandpreventie BV.

 • Controle aansluitingen
 • Conditioneren van rubber afdichtingen
 • Controleren en conditioneren van de spindels
 • Bedieningsinstructie voor de brandweer.
 • Afpersen droge blusleiding met behulp van mobiele unit
 • Alle bevindingen ontvangt u in een duidelijke rapportage

Wilt u meer weten, of bent u op zoek naar een eerlijk advies? Neem dan gerust contact op. We zijn bereikbaar via info@bcobrandpreventie.nl of 0412-649120.