Skip to main content

Controle Blusmiddelen

Haspels, blussers en dekens.

Het Bouwbesluit, de Arbo-wet en Wet Milieubeheer stellen eisen aan het onderhoud van blusmiddelen. Net als verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten. Dit betekent onder meer dat brandslanghaspels, blussers en blusdekens jaarlijks gecontroleerd moeten worden.

Geen jaarlijks ritueel.

Periodieke controles zorgen ervoor dat alle blusmiddelen werken als ze nodig zijn. Daarbij doen we vaak hetzelfde, maar niet ieder jaar:

  • Een REOB-gecertificeerde medewerker voert jaarlijks de standaard controlewerkzaamheden uit.
  • Elke vijf jaar is uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van de schuimblussers noodzakelijk. Ook persen we dan de brandslanghaspels af.
  • Elke tien jaar: revisie van de schuim- en poederblussers.
  • Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats.

Wilt u een persoonlijk adviesgesprek?

Stuur een berichtBel direct